Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Inkomster
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode?


Senast uppdaterad tabeller

OEAKU10S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, kön och statistiktyp
OEAKU11S: Arbetslösa efter region och kön
OEAKU12S: Sysselsatte efter region och kön
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
OEAKU21S: Arbetslösa efter region och åldersgrupp
OEAKU22S: Sysselsatte efter region och åldersgrupp
OEAKU30S: Sysselsatte (1000 personer) efter region, heltid/deltid och statistiktyp
OEAKU40S: Sysselsatte (1000 personer) efter region, yrkeställning och statistiktyp
OEAKU51S: Sysselsatte (1000 personer) efter region, bransche (NACE 2.0) och statistiktyp
OEFLY46S: Flyttningar mellan regiondel från Danmark till Sverige efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEFLY47S: Flyttningar mellan regiondel från Sverige till Danmark efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEBO11S: Fastighetprisindex för småhus (2006=100) efter region
OEBO13S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OERAS4S: Sysselsättningsgrad (med eller utan Öresundspendlare, 16 år+ ) efter region, kön, åldersgrupp och typ
OEPEN60S: Kvartalsvis pendling från Sverige till Danmark efter bosättningskommun och arbetsställets regiondel
OEPEN61S: Kvartalsvis pendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen efter arbetsställets regiondel, kön och åldersgrupp
OEPEN62S: Kvartalsvis pendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen efter arbetstid och inkomstgrupp
OEPEN3S: Inrikes- och Øresundspendlare efter bosättningskommun, arbetskommun, kön och åldersgrupp
OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OERAS11S: Sysselsatte(16 år+ ) natbefolkning efter boenderegion, bransche (NACE 2.0), kön och åldersgrupp

Visa publiceringskalender