Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Inkomster
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode?


Senast uppdaterad tabeller

OEPEN3S: Inrikes- och Øresundspendlare efter bosättningskommun, arbetskommun, kön och åldersgrupp
OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OERAS4S: Sysselsättningsgrad (med eller utan Öresundspendlare, 16 år+ ) efter region, kön, åldersgrupp och typ
OERAS11S: Sysselsatte(16 år+ ) natbefolkning efter boenderegion, bransche (NACE 2.0), kön och åldersgrupp
OERAS13S: Sysselsatte (16 år+ ) (natbefolkning) efter bosättningskommun, sektor, bransche (NACE 2.0), kön och åldersgrupp
OERAS15S: Sysselsatte(16 år+ ) dagbefolkning efter arbetsställets regiondel, bransche (NACE 2.0), kön och åldersgrupp
OERAS17S: Sysselsatte(16 år+ ) dagbefolkning efter arbetsställets kommun, sektor, bransche (NACE 2.0), kön och åldersgrupp
OERAS1S: Befolkningen (16 år+ ) efter kommun, arbetskraftstillhörighet, kön och åldersgrupp
OERAS21S: Sysselsatte (16 år+ ) (natbefolkning) efter bosättningskommun, bransche (NACE 2.0), utbildningsnivå (ISCED 97), kön och åldersgrupp
OERAS23S: Sysselsatte (16 år+ ) (dagbefolkning) efter arbetsställets kommun, bransche (NACE 2.0), utbildningsnivå (ISCED 97), kön och åldersgrupp
OERAS2S: Befolkningen (16 år+ ) i procent efter kommun, arbetskraftstillhörighet, kön och åldersgrupp
OERAS3S: Sysselsatta (med eller uden Öresundspendlere, 16 år+ ) efter bosättningskommun, kön, åldersgrupp og typ
OEFLY46S: Flyttningar mellan regiondel från Danmark till Sverige efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEFLY47S: Flyttningar mellan regiondel från Sverige till Danmark efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEAKU10S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, kön och statistiktyp
OEAKU11S: Arbetslösa efter region och kön
OEAKU12S: Sysselsatte efter region och kön
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
OEAKU21S: Arbetslösa efter region och åldersgrupp
OEAKU22S: Sysselsatte efter region och åldersgrupp

Visa publiceringskalender