Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode?


Senast uppdaterad tabeller

OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OEBEF2S: Befolkningen per 31 december efter kommun, medborgarskap, kön och ålder
OEBEF3S: Befolkningen per 31 december efter kommun och medborgarskap
OEFLY2S: Flyttningar mellan kommuner i Sverige efter utflyttade från kommun, inflyttade till kommun, kön och åldersgrupp
OEPEN60S: Kvartalsvis pendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen efter bosättningskommun och arbetsställets regiondel
OEPEN61S: Kvartalsvis pendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen efter arbetsställets regiondel, kön och åldersgrupp
OEPEN62S: Kvartalsvis pendling från den svenska till den danska delen av Öresundsregionen efter arbetstid och inkomstgrupp
OEBRP1S: Bruttoregionprodukt (BRP) (ESA2010) efter region, typ och valuta
OEBRP2S: Bruttovärdetillväxt och lön (ESA2010) efter region, typ, bransch (NACE 2.0) och valuta
OEBRP3S: Sysselsatta och befolkningen efter region, typ och bransch
OEBRP4S: Bruttonationalprodukt (BNP) (ESA2010) efter land, typ och valuta
OEBRP5S: Bruttovärdetillväxt, produktion, lönesummor, investeringar och avskrivningar (ESA2010) efter land, typ, bransch (NACE 2.0) och valuta
OEBRP6S: Sysselsatta, arbetade timmar och befolkningen efter land, typ och bransch
OEFLY30S: Flyttningar från Danmark till Sverige efter utflyttade från kommun, inflyttade till kommun, kön, åldersgrupp och födelsesland
OEFLY31S: Flyttningar från Danmark til Sverige efter utflyttade från kommun, inflyttade till kommun, kön, ursprunglig land och landgrupp
OEFLY32S: Flyttningar från Sverige till Danmark efter utflyttade från kommun, inflyttade till kommun, kön, åldersgrupp och födelsesland
OEFLY33S: Flyttningar från Sverige till Danmark efter utflyttade från kommun, inflyttade till kommun, kön, ursprunglig land och landgrupp
OEVAN9S: Inrikes och utrikes flyttningar till och från kommuner i Öresundsregionen efter kommun, kön, ålder och flyttningstyp
OEFLY46S: Flyttningar mellan regiondel från Danmark till Sverige efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEFLY47S: Flyttningar mellan regiondel från Sverige till Danmark efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp

Visa publiceringskalender