Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode?


Senast uppdaterad tabeller

OEFLY46S: Flyttningar mellan regiondel från Danmark till Sverige efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEFLY47S: Flyttningar mellan regiondel från Sverige till Danmark efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
OEAKU21S: Arbetslösa efter region och åldersgrupp
OEAKU22S: Sysselsatta efter region och åldersgrupp
OEAKU10S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, kön och statistiktyp
OEAKU11S: Arbetslösa efter region och kön
OEAKU12S: Sysselsatta efter region och kön
OEAKU30S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, heltid/deltid och statistiktyp
OEAKU40S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, yrkeställning och statistiktyp
OEAKU51S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, bransch (NACE 2.0) och statistiktyp
OEBO11S: Fastighetprisindex för småhus (2006=100) efter region
OEBO13S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OEPEN22S: Pendlare mellan Danmark och Sverige efter boenderegion, utbildningsnivå (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEPEN23S: Pendlare mellan Danmark och Sverige efter bosättningskommun, utbildningsnivå (ISCED2011) och kön
OEPEN24S: Pendlare mellan Danmark och Sverige efter bosättningskommun, arbetsställets kommun och utbildningsnivå (ISCED2011)
OEPEN26S: Pendlare mellan Danmark och Sverige efter bosättningskommun, utbildningsinriktning (ISCED2011) och kön
OEBO5S: Bostadsbestånd efter kommun, hustyp, bostadsarea och byggnadsperiod
OEBO6S: Bostadsbestånd efter kommun, hustyp, bostadsarea och upplåtelseform

Visa publiceringskalender