Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Arbetsmarknad /
Log på
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
Enhet : 1.000 personer

De danska arbetslöshetsiffrorna från Arbetskraftsundersökningen (AKU) för 4:e kvartalet 2023 har behandlats som en säsongsmässig extremvärde, eftersom förändringar i datainsamlingsmetoden har lett till en förskjutning av säsongsmönstret jämfört med det vanliga. Därför ligger den icke-säsongrensade AKU-arbetslösheten på en något högre nivå än vanligt. Förutom en utökad datainsamlingsmetod, som infördes under 4:e kvartalet 2023 för att lösa problem med sjunkande svarsfrekvens, påverkas siffrorna även av datainsamlingsproblem under de sista veckorna av 2023. Läs mer: https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=arbe&fo=akunotat--pdf&ext={2} . I Danmark har AKU-tidsserierna i samband med publiceringen för 2 kvt. 2019 reviderats från 2008. Bakgrund: http://dst.dk/ext/arbe/aendringfakt19--pdf Effekt: www.dst.dk/ext/arbe/aendringteor19--pdf


Välj via karta
 Välj   Avancerad sökning   Information 
region (8)
arbetskraftstillhörighet (5)
åldersgrupp (4)
Træk for at ændre bredde Træk for at ændre bredde Træk for at ændre bredde
statistiktyp (2)
kvartal
Træk for at ændre bredde Træk for at ændre bredde
(Maximalt tillåtet antal dataceller är 100000)
30-5-2024 Region Skåne , © oresundse.statistikbank.dk/OEAKU20S