Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Arbetsmarknad /
Log på
OEAKU22S: Sysselsatta efter region och åldersgrupp
Enhet : Pct.

I Danmark har AKU-tidsserierna i samband med publiceringen för 2 kvt. 2019 reviderats från 2008. Bakgrund: http://dst.dk/ext/arbe/aendringfakt19--pdf Effekt: www.dst.dk/ext/arbe/aendringteor19--pdf Den danska dokumentationen för bl.a. tidigare tidsseriebrott kan hittas här: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/arbejdskraftundersoegelsen--aku- Den svenska statistiken från och med första kvartalet 2021 har reviderats, vilket orsakar ett tidsseriebrott. Läs mer om orsaken till tidsseriebrottet här: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/produktrelaterat/Fordjupad-information/forandringar-i-aku/ Hitta ytterligare dokumentation av den svenska statistiken här: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/


Välj via karta
 Välj   Avancerad sökning   Information 
region (8)
åldersgrupp (4)
kvartal
Træk for at ændre bredde Træk for at ændre bredde Træk for at ændre bredde
(Maximalt tillåtet antal dataceller är 100000)
22-7-2024 Region Skåne , © oresundse.statistikbank.dk/OEAKU22S