Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode? Hjælp


Senast uppdaterad tabeller

OEAKU10S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, kön och statistiktyp
OEAKU11S: Arbetslösa efter region och kön
OEAKU12S: Sysselsatta efter region och kön
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
OEAKU21S: Arbetslösa efter region och åldersgrupp
OEAKU22S: Sysselsatta efter region och åldersgrupp
OEAKU30S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, heltid/deltid och statistiktyp
OEAKU40S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, yrkesställning och statistiktyp
OEAKU51S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, bransch (NACE 2.0) och statistiktyp
OEFLY46S: Flyttningar mellan regiondel från Danmark till Sverige efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEFLY47S: Flyttningar mellan regiondel från Sverige till Danmark efter utflyttade från regiondel, inflyttade till regiondel, kön och åldersgrupp
OEBO5S: Bostadsbestånd efter kommun, hustyp, bostadsarea och byggnadsperiod
OEBO6S: Bostadsbestånd efter kommun, hustyp, bostadsarea och upplåtelseform
OEBO7S: Bostadsbestånd efter kommun, hustyp, bostadsarea och ägarkategori
OEUDD3S: Befolkningens utbildning efter kommun, utbildningsnivå (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEUDD4S: Befolkningens utbildning efter kommun, utbildningsinriktning (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEUDD5S: Befolkningens utbildning efter regiondel, utbildningsnivå (ISCED2011), utbildningsinriktning (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OEBRP1S: Bruttoregionprodukt (BRP) (ESA2010) efter region, typ och valuta
OEBRP2S: Förädlingsvärde och lön (ESA2010) efter region, typ, bransch (NACE 2.0) och valuta

Visa publiceringskalender