Hämtar data ... ... vänta ett ögonblick
Log på
Ämnesområden
Befolkning
Pendling
Flyttningar
Arbetsmarknad
Bostäder och hushåll
Kultur och turism
Klimat och hållbar utveckling
Utbildning och forskning
Regionalräkenskaper
Företag och arbetsställe
Log på
Glemt adgangskode? Hjælp


Senast uppdaterad tabeller

OEUDD3S: Befolkningens utbildning efter kommun, utbildningsnivå (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEUDD4S: Befolkningens utbildning efter kommun, utbildningsinriktning (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEUDD5S: Befolkningens utbildning efter regiondel, utbildningsnivå (ISCED2011), utbildningsinriktning (ISCED2011), kön och åldersgrupp
OEPEN4KS: Pendlare mellan Danmark och Sverige efter arbetsställets kommun, kön och bransch (NACE 2.0)
OEPEN7KS: Pendlare mellan Danmark till Sverige efter arbetsställets regiondel, kön, åldersgrupp, inkomstgrupp och valuta
OEBO12S: Prisstatistik för fastigheter efter region, fastighetstyp och nyckeltal
OEAKU10S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, kön och statistiktyp
OEAKU11S: Arbetslösa efter region och kön
OEAKU12S: Sysselsatta efter region och kön
OEAKU20S: Arbetskraftstillhörighet (1000 personer) efter region, arbetskraftstillhörighet, åldersgrupp och statistiktyp
OEAKU21S: Arbetslösa efter region och åldersgrupp
OEAKU22S: Sysselsatta efter region och åldersgrupp
OEAKU30S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, heltid/deltid och statistiktyp
OEAKU40S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, yrkesställning och statistiktyp
OEAKU51S: Sysselsatta (1000 personer) efter region, bransch (NACE 2.0) och statistiktyp
OEBRP1S: Bruttoregionprodukt (BRP) (ESA2010) efter region, typ och valuta
OEBRP2S: Förädlingsvärde och lön (ESA2010) efter region, typ, bransch (NACE 2.0) och valuta
OEBRP3S: Sysselsatta och befolkningen efter region, typ och bransch
OEBRP4S: Bruttonationalprodukt (BNP) (ESA2010) efter land, typ och valuta
OEBRP5S: Förädlingsvärde, produktion, lönesummor, investeringar och avskrivningar (ESA2010) efter land, typ, bransch (NACE 2.0) och valuta

Visa publiceringskalender